Konfiguracja poczty


strona glówna
projektowanie stron
pozycjonowanie
copywriting
hosting
Konfig. poczty
klienci - portfolio
znajomi
kontakt
sprawdź Page Rank
 


Jak skonfigurować program pocztowyPoniżej przedstawiamy instrukcję konfiguracji najpopularniejszego obecnie programu pocztowego - Outlook Express. Aplikację Outlook Express można również skonfigurować automatycznie. W tym celu zaloguj się do programu do odbioru poczty przez WWW KeiMail, wybierz opcję "Konfiguracja Outlooka" z menu "Narzędzia" i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. 1. Dodaj konto pocztowe. W tym celu wybierz z menu "Narzędzia", pozycję "Konta..."

2. Następnie kliknij "Dodaj"

3. Wprowadź kolejno dane posiadanego konta e-mail:
Nazwa wyświetlana w polu "od"

Twój adres e-mail

Serwer poczty przychodzącej POP3 oraz serwer poczty wychodzącej SMTP

Nazwa konta - tutaj należy wprowadzić pełny adres e-mail np. adresfirmy@adresfirmy.pl

4. Gdy konto zostało już zdefiniowane, należy wybrać nazwę konta z listy, a następnie kliknąć "Właściwości".
W zakładce "Serwery" zaznacz "Serwer wymaga uwierzytelnienia"

W zakładce "Zaawansowane" zaznacz opcję dla serwera POP3 oraz SMTP - "ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)".

Prawidłowe wartości to:
- Poczta wychodząca (SMTP): 465
- Poczta przychodząca (POP3): 995

Korzystanie z konta przez www

W tym celu zaloguj się do programu KeiMail.

Przykładowy sposób logowania:

Otwórz w przeglądarce WWW adres:
http://poczta. np. http://poczta.adresfirmy.pl

Następnie podaj dane dostępowe:
login: twojekonto@adresTwojejdomeny.pl (np. biuro@adresfirmy.pl)
hasło: ****** (hasło dla danego konta pocztowego).